dijous, 20 de gener del 2011

Reunió del Pla Estratègic de Biblioteques de la UAB

Bon Any 2011!

Dit això, us faig arribar que dimarts que ve, 25 de gener, a les 9h30, hi haurà una reunió a la Sala de Juntes de la Facultat de Veterinària sobre el Pla Estratègic de Biblioteques de la UAB 2011-2013.

La reunió preten millorar el servei de biblioteques i apropar-lo més a les necessitats que els estudiants els facin arribar. Per això és necessari, a part que aneu a la reunió, que contesteu en la mesura que pogueu les següents preguntes, que farem arribar al Servei de Biblioteques a través de l'ETC (Edifici d'Estudiants).

1. Utilitzeu les xarxes socials? Us agradaria trobar-hi la biblioteca?
2. Com penseu que la biblioteca pot ajudar-vos en l'elaboració de treballs d'avaluació individuals i en grup?
3. Necessiteu informació complementària als apunts? On la busqueu?
4. Com busqueu la bibligrafia del curs?
5. Què necessiteu per estudiar que no trobeu actualment a les biblioteques.
6. Altres propostes/observacions

Com sempre, és important que els estudiants hi diguem la nostra, perquè tan sols participant podem fer que se senti la nostra veu! =)

Fins aviat!


Laura